Hypotheken zijn maatwerk

Door het toenemende eigen woningbezit is het onderwerp hypotheken voor ons dagelijkse kost geworden. Het kan daarbij gaan om een eerste aankoop, een verbouwing of de aankoop van een andere woning. Ook komt het regelmatig voor dat een hypotheek wordt omgezet of overgesloten om direct te kunnen profiteren van de huidige lage rentes.

Onze werkwijze richt zich in eerste instantie op het informatieve gesprek. Een heldere uitleg van de hypotheekmaterie is in onze optiek van groot belang. Daarna gaan we samen met de klant bekijken wat in de gegeven situatie de meest verstandige keuze is. Uiteraard komen daarbij vele zaken aan bod, zoals:

  • Hypotheekvorm
  • looptijd
  • rentevaste termijn/hoogte rente
  • aflosvorm
  • overlijdensrisicoverzekering
  • fiscale consequenties/bijleenregeling/aftrekbaarheid rente

Neemt u het van ons aan; een hypotheek is maatwerk en betekent meer dan alleen het noemen van een zo laag mogelijke rente. Laat u zich dus vooral niet te snel verleiden door ogenschijnlijk zeer aantrekkelijke aanbiedingen in de diverse media.